Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho doanh nghiệp được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét